Co Vám nabízíme

V naší ordinaci je zaveden objednávací systém, proto se prosím objednejte na čísle +420 567 574 512. Akutní případy ošetříme

Naše ordinace disponuje velmi výkoným ultrazvukem schopným provádět mimo jiné 3D a 4D ultrazvuk. 3D vyšetření je nepohyblivé trojrozměrné zobrazení

2000 Kč prvotrimestrální screening (včetně screeningu  preeclampsie a růstové retardace + 2x foto plodu) 1000 Kč podrobná morfologie  plodu v

Pracoviště  je akreditováno pro postgraduální výuku lékařů v oboru gynekologie a porodnictví.   Akreditovaná pracoviště registrujícího ambulantního gynekologa: http://www.gynekologie-jihlava.cz/co-vam-nabizime/

Po dohodě provedení operace ve spolupracujícím zařízením. Mnohaleté zkušenosti s operační léčbou močové inkontinence.

Cytologické vyšetření jako prevence rakoviny děložního hrdla, nadstandartní odběr cytologie do tekutého media, poradenství v oblasti očkování. V současné době

Superkonziliární ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých a nepřemých známek vrozených defektů v různých stadiích těhotenství. Jsme držeteli certifikátu na

Preeclampsie je onemocnění výlučně vázané na těhotenství, vyskytující se ve 2-8%, po 20 týdnu těhotenství. Projevuje se nejčastěji hypertenzí, proteinurií

Vyšetřeným certifikovaným sonografistou na špičkovém přístroji. Není třeba být registrovaná v našem zařízení.   Metoda spočívající ve vyšetření krve matky