Gynekologická ambulance

 

 


Objednávejte se na čísle 567 574 512. 

Kontaktovat nás nyní můžete na i novém telefonním čísle 799 175 987. 

Ordinační hodiny

Pondělí 7:00 – 12:30 13:00 – 15:00
Úterý 7:00 – 12:30 13:00 – 17:00
Středa 7:00 – 12:00  
Čtvrtek 7:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Pátek operační den  
     
     
Neordinuje se:   9.5. 2024  

 


 

Prvotrimestrální screening+podrobná morfologie (20 týden), vše nadále dle plánu objednání.

Nově špičkový ultrazvuk GE Voluson E8 BT21. 1

Máme kapacitu i pro neregistrované pacientky.


Prvotrimestrální screening

Vyšetření certifikovaným a auditovaným sonografistou dle metodiky FMF
(www.fetalmedicine.org )

Superkonziliární ultrazvuk

Screening vrozených vývojových vad ve druhém trimestru, screeningové vyšetření fetálního srdce.

http://www.gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html

Screening preeclampsie a růstové retardace plodu

V případě pozitivního výsledku možnost nasazení včasné léčby.

Diagnostika gestačního diabetu

Pár vět o tom zda je možno se vyhnout OGTT.