Gynekologická ambulance

Prvotrimestrální screening+podrobná morfologie (20 týden), vše nadále dle plánu objednání.

Máme kapacitu i pro neregistrované pacientky.


Ordinační hodiny

Pondělí 7:00 – 12:30 13:00 – 15:00
Úterý7:00 – 12:30 13:00 – 17:00
Středa7:00 – 12:00
Čtvrtek7:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Pátekoperační den
Neordinuje se: 23. 1. 2020

Prvotrimestrální screening

Vyšetření certifikovaným a auditovaným sonografistou dle metodiky FMF
(www.fetalmedicine.org )

Superkonziliární ultrazvuk

Screening vrozených vývojových vad ve druhém trimestru, screeningové vyšetření fetálního srdce.

http://www.gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html

Screening preeclampsie a růstové retardace plodu

V případě pozitivního výsledku možnost nasazení včasné léčby.

Diagnostika gestačního diabetu

Pár vět o tom zda je možno se vyhnout OGTT.