Naše ordinace disponuje velmi výkoným ultrazvukem schopným provádět mimo jiné 3D a 4D ultrazvuk.

3D vyšetření je nepohyblivé trojrozměrné zobrazení částí plodu, 4D znamená to samé zobrazení, ale  v reálném čase zaznamenávající pohyb.

3D a 4D záznam lze provádět kdykoli během těhotenství, nicméně v počátečních fázích jsme limitováni velikostí plodu, která je malá. Po 30 týdnu gravidity zase někdy poloha plodu brání vidět například obličej a malé části plodu.