Superkonziliární ultrazvuk


Superkonziliární ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých a nepřemých známek vrozených defektů
v různých stadiích těhotenství.

Jsme držeteli certifikátu na superkonziliární ultrazvukové vyšetření.

Superkonziliární ultrazvuk