Co Vám nabízíme

what we do


Online objednávkový systém SmartMEDIX
Metoda spočívající ve vyšetření krve matky a ultrazvukovém vyšetření šíjového (nuchálního) projasnění.
Preeclampsie je onemocnění výlučně vázané na těhotenství, vyskytující se ve 2-8%, po 20 týdnu těhotenství.Projevuje se nejčastěji hypertenzí, proteinurií a otoky.
Superkonziliární ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých a nepřemých známek vrozených defektův různých stadiích těhotenství.
Cytologické vyšetření jako prevence rakoviny děložního hrdla, nadstandartní odběr cytologie do tekutého media, poradenství v oblasti očkování.
Po dohodě provedení operace ve spolupracujícím zařízení, mnohaleté zkušenosti s operační léčbou močové inkontinence.
Pracoviště je akreditováno pro postgraduální výuku lékařů v oboru gynekologie a porodnictví.

Co Vám nabízíme

 

Poskytujeme komplexní gynekologickou a porodnickou ambulantní péči.

Všechny metody moderní antikoncepce.

Diagnostiku a léčbu před rakovinných stadii.

Základní diagnostiku a léčbu neplodnosti v úzké spolupráci s IVF centrem.

Diagnostické testy vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru gravidity.

Péči o normální a rizikové těhotenství až do termínu porodu.

Vyšetření těhotné na speciálním přístroji v posledním měsíci těhotenství-kardiotokografu.

Vyšetření ultrazvukem.

Řešení problémů vzniklých ve spojitosti s kojením.

Péče o ženy v peri a postmenopauze.

Základní diagnostika a léčba močové inkontinence.

Dispenzární péče o patologické stavy.

Provádíme očkování proti rakovině čípku děložního.

Vyšetření k detekci prenádorových a časných nádorových změn tlustého střeva u žen nad 50 let.( tzv. FOB test, není nutná dieta a příprava)

Návštěva ženy po porodu v šestinedělí.

Vyšetření krve na vhodnost hormonální antikoncepce (z hlediska vrozených poruch srážlivosti krve).

Na pracovišti provádíme LBC (liquid based cytology)

 

 


Smluvní partneři

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna