Prvotrimestrální screening


Metoda spočívající ve vyšetření krve matky a ultrazvukovém vyšetření šíjového(nuchálního) projasnění.
Je důležité pečlivé provedení vyšetření a jeho přesné naplánování.
V průběhu vyšetření lze vyšetřit další parametry, kterými můžeme diagnózu významně upřesnit jak ve smylu příznivém tak nepříznivém.
Jsou to zejména, nosní kůstka, venozní duktus, trojcípá chlopeň.

Vyšetřeným certifikovaným sonografistou na špičkovém přístroji.
Není třeba být registrovaná v našem zařízení.

 

Jsme držiteli certifikatů na všechna tato vyšetření.

Nuchal translucency scan

Nasal bone

Ductus venosus flow

Tricuspid flow