cherry-services

Online objednávkový systém SmartMEDIX
Metoda spočívající ve vyšetření krve matky a ultrazvukovém vyšetření šíjového (nuchálního) projasnění.
Preeclampsie je onemocnění výlučně vázané na těhotenství, vyskytující se ve 2-8%, po 20 týdnu těhotenství.Projevuje se nejčastěji hypertenzí, proteinurií a otoky.
Superkonziliární ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých a nepřemých známek vrozených defektův různých stadiích těhotenství.
Cytologické vyšetření jako prevence rakoviny děložního hrdla, nadstandartní odběr cytologie do tekutého media, poradenství v oblasti očkování.
Po dohodě provedení operace ve spolupracujícím zařízení, mnohaleté zkušenosti s operační léčbou močové inkontinence.
Pracoviště je akreditováno pro postgraduální výuku lékařů v oboru gynekologie a porodnictví.