Home

Prvotrimestrální screening

Vyšetření certifikovaným a auditovaným sonografistou na špičkovém přístroji. Není třeba být registrovaná v našem zařízení.
Dozvědět se více

Prevence preeclampsie

Preeclampsie je onemocnění výlučně vázané na těhotenství, vyskytující se ve 2-8%, po 20 týdnu těhotenství.
Projevuje se nejčastěji hypertenzí, proteinurií a otoky. Na základě biochemického a ultrazvukového vyšetření v prvním trimestru, lze pokud budou pacientky léčeny, snížit rizika výskytu před 34 týdnem gravidity o 80% a před 36 týdnem gravidity o 60%.
Přečtěte si více

Superkonziliární ultrazvuk

Superkonziliární ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých a nepřemých známek vrozených defektů v různých stadiích těhotenství.  Pokročilá dopplerovská vyšetření – stanovení průtoků.  
Přečtěte si více

3D-4D ULTRAZVUK

Naše ordinace disponuje velmi výkonným ultrazvukem schopným provádět mimo jiné 3D a 4D ultrazvuk.


3D vyšetření je nepohyblivé trojrozměrné zobrazení částí plodu, 4D znamená to samé zobrazení, ale v reálném čase zaznamenávající pohyb.

3D a 4D záznam lze provádět kdykoli během těhotenství, nicméně v počátečních fázích jsme limitováni velikostí plodu, která je malá. Po 30 týdnu gravidity zase někdy poloha plodu brání vidět například obličej a malé části plodu.

Gynekologická ambulance

Preventivní péče:

  • Cytologické vyšetření jako prevence

  • rakoviny děložního hrdla, nadstandardní

  • odběr cytologie do tekutého media,

  • poradenství v oblasti očkování.

Přečtěte si více

Akreditace pro výuku lékařů:

  • Pracoviště je akreditováno pro postgraduální výuku lékařů v oboru gynekologie a porodnictví.
Přečtěte si více

Naše služby

Je čas dozvědět se víc?


Online objednávkový systém SmartMEDIX
Metoda spočívající ve vyšetření krve matky a ultrazvukovém vyšetření šíjového (nuchálního) projasnění.
Preeclampsie je onemocnění výlučně vázané na těhotenství, vyskytující se ve 2-8%, po 20 týdnu těhotenství.Projevuje se nejčastěji hypertenzí, proteinurií a otoky.

Pondělí 7:00 – 12:30 13:00 – 15:00
Úterý 7:00 – 12:30 13:00 – 17:00
Středa 7:00 – 12:00
Čtvrtek 7:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Pátek operační den
Sobota
Neděle

Neordinuje se  13. 5. 2019

Neordinuje se  13. 5. 2019

Registrujeme nové pacientky.

V naší ordinaci je zaveden objednávací systém, proto se prosím objednejte na čísle
567 574 512.
Akutní případy ošetříme ihned – prosíme informujte však o své návštěvě předem telefonicky sestru.
Žádanky na mamografii a předpis na antikoncepci bez objednání ihned.

Vrchlického 57, Jihlava

7087 Richmond hwy


Kontakt:

Kde nás najdete?

Vrchlického 57 , Jihlava


Rádi si přečteme Vaše názory, abychom se i nadále mohli zlepšovat.

Zajímá nás, co si myslíte.